ENGLISH PLUS TEČAJEVI

English plus organizuje tečajeve engleskog i nemačkog jezika za uzraste osnovne i srednje škole. Svi polaznici dobijaju na poklon English plus fasciklu i svesku. Nastava se izvodi uz upotrebu savremenih udžbenika korišćenjem inovativnih metoda izvođenja nastavnog procesa. Na kraju školske godine, za polaznike uzrasta osnovne škole, priređujemo završnu priredbu, svečanu dodelu diploma  i posebnih nagrada za najuspešnije polaznike.

ENGLESKI JEZIK

united-kingdom-flag

OSNOVNA ŠKOLA

 • nastava u prostorijama škole koju dete pohađa ili u posebno opremljenoj English plus učionici izvan škole
 • nastava se odvija dva puta nedeljno u trajanju od 45 ili 60 minuta u zavisnosti od nivoa tečaja koji pohađa polaznik
 • formiranje grupa vrši se inicajlnom proverom znanja ili na osnovu prethodno završenog tečaja
 • fond časova u školskoj godini je 70
 • raspored časova tečajeva prati školski kalendar osnovne škole definisan od strane Vlade R.Srbije.

TEČAJEVI:

  1. razred – PRIPREMNI 1 
  2. razred – PRIPREMNI 2
  3. razred – POČETNI 1
  4. razred – POČETNI 2
  5. razred – SREDNJI 1
  6. razred – SREDNJI 2
  7. razred – VIŠI 1
  8. razred – VIŠI 2

Za više informacija o tečajevima engleskog jezika možete se obratiti osobi koja je zadužena za primanje prijava na upisnom mestu, na brojeve telefona predavača, preko FAQ i  naše kontakt strane.

SREDNJA ŠKOLA

 • nastava se odvija dva puta nedeljno, čas traje 60 minuta
 • fond časova u školskoj godini je 70
 • polaznici se pripremaju za polaganje CAMBRIDGE ESOL EXAMS – FCE, CAE I CPE
 • polaganje CAMBRIDGE ESOL EXAMS organizuje British Council Srbija
 • dva puta u toku školske godine organizujemo celodnevna testiranja koja su simulacija ESOL ispita  na osnovu koji se prema stručnom mišljenju naših nastavnika polaznici upućuju na polaganje u British Council
 • simulacioni testovi su uračunati u cenu tečaja

Za više informacija o tečajevima engleskog jezika možete se obratiti osobi koja je zadužena za primanje prijava na upisnom mestu, na brojeve telefona predavača, preko FAQ i  naše kontakt strane.

NEMAČKI JEZIK

germany-flag

OSNOVNA ŠKOLA

 • nastava u prostorijama škole koju dete pohađa ili u posebno opremljenoj English plus učionici izvan škole
 • nastava se odvija dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta 
 • formiranje grupa vrši se inicajlnom proverom znanja ili na osnovu prethodno završenog tečaja
 • fond časova u školskoj godini je 70
 • raspored časova tečajeva prati školski kalendar osnovne škole

TEČAJEVI:

 • 4. razred – A1.1
 • 5. razred – A1.2
 • 6. razred – A2.1
 • 7. razred – A2.2
 • 8. razred – B1.1

Za više informacija o tečajevima engleskog jezika možete se obratiti osobi koja je zadužena za primanje prijava na upisnom mestu, na brojeve telefona predavača, preko FAQ i  naše kontakt strane.

SREDNJA ŠKOLA

 • nastava se odvija dva puta nedeljno, čas traje 45 ili 60 minuta u zavisnosti od nivo tečaja koji pohađa polaznik
 • fond časova u školskoj godini je 70

TEČAJEVI:

 • 1. razred – B1.2
 • 2. razred – B2.1
 • 3. razred – B2.2
 • 4. razred – C1.1

Za više informacija o tečajevima nemačkog jezika možete se obratiti osobi koja je zadužena za primanje prijava na upisnom mestu, na brojeve telefona predavača, preko FAQ i  naše kontakt strane.